จำหน่ายสื่อไอทีมัลติมีเดีย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) : LO/SIM

โทรมาคุยกับเราที่ 085-0127724
คุณเลือกสินค้าตามงบที่มีได้เอง

จำหน่ายสื่อการเรียน CAI ชั้น อนุบาล ประถม มัธยม ตามงบประมาณไทยเข้มแข็ง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Learning Object & Simulation : LO/SIM 8 กลุ่มสาระ
 หน้าแรก     

1
1

1
1
1
1

เป็นแหล่งศูนย์การศึกษาค้นคว้าหาความรู้และหลักสูตรการเรียนการสอน เนื้อหาในวิชาอยู่ในกลุ่ม 8 สาระวิชา ตรงตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้กับครูและนักเรียน เพื่อมุ่งเน้นศักยภาพด้านการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนและครูผู้สอน โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเรียนแบบบูรณาการ (CHILD CENTER) และช่วยแบ่งเบาภาระครูผู้สอนในการเตรียมอุปกรณ์การสอน การตรวจการบ้าน การทดสอบเบื้องต้น หรือสอบปลายภาค  อีกทั้ง จะสอนให้นักเรียนได้เห็นและปฏิบัติตามจริงแบบ ( STEP BY STEP) รวมถึงการแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระ  ซึ่งสามารถโต้ตอบหรือส่งการบ้านให้กับครูได้โดยไม่มีขีดจำกัด 
ในวิชาเทคโนโลยีและการงาน ยังมีโปรแกรมสอนโปรแกรมแบบ INTERACTIVE  ซึ่งหากปฏิบัติผิดในขณะเรียนรู้โปรแกรมนี้อยู่ โปรแกรมจะเตือนว่าทำผิดขั้นตอนนั้นแล้ว และจะบอกวิธีหรือตำแหน่งที่ถูกต้องให้ทราบ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและแก้ไขลองผิดลองถูกได้ด้วยตัวเองจนเกิดความชำนาญอย่างแท้จริง   สุดท้ายยังมีโปรแกรมประเมินผลสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดว่า ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่องนั้นๆ จริงหรือไม่
โปรแกรรม CAI ช่วยสอนรวมฝึกทักษะติวเตอร์อังกฤษ1-6                    2,000
โปรแกรรม CAI ช่วยสอนหลักภาษาอังกฤษ +Tip อังกฤษ                    1,500
โปรแกรรม CAI นรวมภาษาไทยชุด อ่านออก เขียนได้ เข้าใจถูกต้อง     2,000
โปรแกรรม CAI รวมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้ Internet ทุกแบบ   2,000
โปรแกรรม CAI ช่วยสอนรวมวรรณคดีไทย                                        1,500
โปรแกรรมCAIช่วยสอนรวมประวัติศาสตร์ชาติไทย                              2,000                              
โปรแกรรม CAI ช่วยสอนรวมพุทธศาสนา                                           2,000

รายละเอียดสินค้าอื่นๆ

 • CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย (CAI) : LO/SIM ชั้น ป.1-ป.6 ข้อมูลบรรจุในฮาร์ดดิสและ CD-Rom
 • รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาภาษาไทย (ป.1-ป.6)                                
 • รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาคณิต่ศาสตร์ (ป.1-ป.6)
 • รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (ป.1-ป.6)
 • รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ป.1-ป.6)
 • รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาสังคมศึกษาฯ (ป.1-ป.6)
 • รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาสุขศึกษาฯ (ป.1-ป.6)
 • รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาวิชาทัศนศิลป์ (ป.1-ป.6)
 • รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  (ป.1-ป.6)
  ดาวน์โหลดใบเสนอราคาที่นี่
  ตัวอย่างสื่อการสอนชั้นประถมศึกษา
  ตัวอย่างสื่อการสอนชั้นมัธยมศึกษา
                              
สื่อการเรียนการสอน 8 สาระการเรียนรู้ ม.1-ม.6 CAI แบบ INTERACTIVE FULLOPTION SOFTWARE

 • CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย (CAI) : LO/SIM ชั้น ม.1-ม.6 ข้อมูลบรรจุในฮาร์ดดิสและ CD-Rom
 • รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาภาษาไทย ( ม.1-ม.6)                                
 • รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาคณิต่ศาสตร์ ( ม.1-ม.6)
 • รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ( ม.1-ม.6)
 • รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ( ม.1-ม.6)
 • รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาสังคมศึกษาฯ ( ม.1-ม.6)
 • รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาสุขศึกษาฯ ( ม.1-ม.6)
 • รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาวิชาทัศนศิลป์ ( ม.1-ม.6)
 • รายละเอียยดสื่อการสอนสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  (ม.1-ม.6)
  ดาวน์โหลดใบเสนอราคาที่นี่
  ตัวอย่างสื่อการสอนชั้นประถมศึกษา
  ตัวอย่างสื่อการสอนชั้นมัธยมศึกษา

                 1

รายละเอียดของสื่อการเรียน CAI เพิ่มเติม ม.1-ม.6
รายละเอียดของสื่อการเรียน CAI เพิ่มเติม ป.1-ป.6

  ร้าน ไดมอนคลับ ตั้งอยู่เลขที่  3/51   ต.ศิลา ถ. มิตรภาพ    อ. เมือง    จ. ขอนแก่น  
  โทร   085-0127724 สอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ decho.by@hotmail.com